VIVÈNCIES PER CRÉIXER

vivencies per creixer

AJUDEM A CRÉIXER ALS NOSTRES INFANTS I JOVES

El programa VIVÈNCIES PER CRÉIXER  "Juga, Viu i Creix" té la misió que els infants i joves se sentin millor amb ells mateixos (que es conegui, que s'estimi i que es valori), amb la finalitat de prevenir riscos (de conducta, de adicions, de socialització) i millorar la convivencia i les relacions personals (familiar, escolar,...).

Dissenyem i creem vivències amb l'objectiu d' ajudar a créixer íntegrament als infants i  joves com a persones actives de la societat.
Utilitzem el lleure tradicional com a eix dinamitzador: Excursions a la natura, gimcanes, jocs, tallers,...

  • SUPORT TERAPÈUTIC (Treball en conjunt amb psicòlegs, psicopedagogs,...)
  • EDUCACIÓ EMOCIONAL (Gestió de les emocions)
  • HABILITATS SOCIALS (Comunicació, resolució de conflictes, empatia,...)
  • AUTOCONEIXEMENT (Qui sóc)
  • AUTOESTIMA (Sóc qui sóc)
  • VALORS PERSONALS I DE GRUP (Responsabilitat, generositat, confiança, esforç...).

Adreçat  a centres escolars,  entitats juvenils, centres esportius,... .

Activitats puntuals o  amb continuïtat (Ex. Cada mes, una vegada a la setmana / grup / edat).

 

El programa l'anomenem JUGA, VIU I CREIX, i s'adapta als diferents col·lectius (veure desplegables)

Innovació Educativa

Programa d'Educació Socioemocional amb l'objectiu d'ajudar als infants i joves a créixer d'una manera sana emocionalment. Ofereix eines essencials per transitar per la vida, amb la finalitat de millorar el benestar personal i social.

El programa té la finalitat d'apropar a l'infant i /o jove al seu espai interior (autoconeixement), per ajudar-li a tenir una mirada humil, respectuosa, generosa, empàtica, assertiva, activa, crítica, constructiva i amorosa d'un mateix i de l'espa exterior (companys, família, societat, espais naturals, el món,...).

Fomenta l'autoestima, la resolució de conflictes, la gestió emocional, la reflexió, el diàleg, els valors, la coeducació, ... .

Adreçat  a centres escolars, entitats juvenils, centres esportius,... .

 

Coordinat per: Pere Conesa - Psicòleg especialitzat amb infància i joventut

                     Cisco Ciudad - Educador Emocional i Director de Lleure

PDF icon Programa Ed. Emocional VIVÈNCIES PER CRÉIXER Juga, viu i creix.pdf
passeig bosc

Els TALLERS estan dissenyats per oferir a les Mares i als Pares un ventall de recursos i eines educatives, amb la finalitat d’ajudar al creixement integral de l’infant.
Utilitzem el lleure com a eix dinamitzador en tots el tallers.

PDF icon Programa FORMACIÓ MARES I PARES 2024.pdf
"Ajudem a créixer”